MKS Partyzant Radoszyce

Zarząd i komisja rewizyjna

 

Zarząd

Prezes Zarządu – Sławomir Staciwa

Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Sadowski

Skarbnik Zarządu – Maciej Gajda

Sekretarz Zarządu – Jacek Młodziński

Członek Zarządu – Tadeusz Moszczyński

Komisja Rewizyjna

Włodzimierz Pietrusiewicz - Przewodniczący

Kitliński Leon Stanisław – Sekretarz

Kaczmarczyk Jan – Członek