Prezes Zarządu – Sławomir Staciwa

Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Sadowski

Skarbnik Zarządu – Maciej Gajda

Sekretarz Zarządu – Jacek Młodziński

Członek Zarządu – Tadeusz Moszczyński

Komisja Rewizyjna

Leon Kitliński

Mateusz Szymczyk

Włodzimierz Pietrusiewicz