ZAPYTANIE OFERTOWE

DLA CZĘŚCI 2 - Budowa obiektów małej architektury – placu zabaw
dla zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Grodzisko” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opublikowano w dniu 26.05.2023 roku


Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3

Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 4 

Wzór umowy - załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 - załącznik nr 7

Załącznik graficzny – projekt zagospodarowania terenu - załącznik nr 9


Dodano w dniu 07.06.2023 roku

odpowiedzi na zapytania wykonawców - pobierz


Dodano w dniu 12.06.2023 roku

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Dodano w dniu 14.06.2023 roku

informacja o rozstrzygnięciu postępowania - pobierz

sprostowanie do informacji o rozstrzygnięciu postępowania -  pobierz


ZAPYTANIE OFERTOWE
Pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Grodzisko” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Opublikowano dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3

Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1  - załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 - załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia dla części 3- załącznik nr 8

Załącznik graficzny – projekt zagospodarowania terenu - załącznik nr 9


Dodano w dniu 05.05.2023 roku

Odpowiedzi na zapytania wykonawców - pobierz

Zamieniona treść zapytania ofertowego - pobierz


Dodano w dniu 11.05.2023 roku

Zmiana treści zapytania ofertowego oraz zmiana formularza ofertowego - pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty po zmianie - pobierz

Formularz ofertowy po zmianie - pobierz 


Dodano w dniu 12.05.2023 roku

Odpowiedzi na zapytania wykonawców - pobierz

Dodano w dniu 19.05.2023 roku

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Dodano w dniu 25.05.2023 roku

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - pobierz

Informacja o  unieważnieniu postępowania dla części 2 - pobierz